Villkor

Allmänt

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller för de tjänster som beskrivs under avsnittet Tjänster nedan, som Wheelplace AB (org.nr) (”Wheelplace” eller ”vi”) tillhandahåller våra kunder (”du”, ”dig” och ”din”). Användarvillkoren gäller för alla som använder webbplatsen, både privatpersoner, företag eller andra professionella användare, som använder Tjänsterna för att annonsera eller köpa varorna. Vår målsättning är att kunna erbjuda rådgivning och guidning som alltid är oberoende, personlig och sätter dig som kund främst.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan:

E-postadress: info@wheelplace.com

Godkännande av villkoren

För att kunna använda Tjänsten behöver du registrera ett konto och godkänna Villkoren. Det gör du i samband med att du registrerar ett konto eller skickar in dina uppgifter till oss.

Ändring av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Om vi inte får en invändning inom trettio (30) dagar efter vi meddelat ändringarna kommer vi anta att du godkänner dem.

Tjänsten

Vi tillhandahåller en annonsplats, det vill säga ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor. Wheelplace äger inte de varor som annonseras eller säljs genom Wheelplace och är heller inte part i avtal mellan säljare och köpare. Vid en eventuell tvist mellan köpare och säljare ska parterna ta kontakt med varandra för att försöka lösa tvisten. Vidare tillhandahåller Wheelplace information och rådgivning till kunder om varorna genom guidning och rådgivning för att försöka säkerställa ett enkelt köp.

Skapa ett konto

För att få tillgång till Tjänsten har du möjlighet att skapa ett Konto. Du får endast registrera och vara innehavare till ett (1) Konto. Vidare behöver du vara minst 16 år gammal för att ingå avtal om Tjänsten eller använda funktionerna.

Annonsering

På Wheelplace kan du annonsera som privatperson eller företag. Wheelplace användare informeras om huruvida en annons publicerats av en privatperson eller ett företag, vilket har betydelse då konsumentskyddande lagar och regler inte gäller från köp av privatperson. Ett företag har inte rätt att annonsera som privatperson och Wheelplace förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande och bör publiceras som en företagsannons. Wheelplace förbehåller sig rätten att neka och ta bort annonser som inte följer reglerna för annonsering. Om du är osäker på om din annons följer reglerna är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Regler för annonsering

Wheelplace regler för annonsering som följer är endast exemplifierande och ska inte förväntas vara kompletta eller uttömmande. I dessa regler för annonsering har vi försökt att beskriva de delar som vi anser är viktigast för dig att känna till. Du ansvarar själv för den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Tänk på att du alltid är personligt ansvarig för innehållet i din annons.

Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Beskrivning

Annonsrubriken måste beskriva varan, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma i rubriken. Varan måste beskrivas i annonstexten och det är inte tillåtet att länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser då dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar. Notera att det inte är tillåtet för företagsannonsörer att friskriva sig från felskrivningar eller att ange att varan säljs i befintligt skick i annonstexten då detta inte är tillåtet enligt lag.

Inga dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara mer än en gång samtidigt. Du måste radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya.

Ändring av vara i annons

Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara/tjänst vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Ta bort annons

När du annonserar på Wheelplace åtar du dig att ta bort eller dölja annonsen när syftet med annonseringen är uppfyllt. Det vill säga när vara har blivit såld.

Orealistiska erbjudanden

Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Wheelplace förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Wheelplace bedömning är oseriösa eller orealistiska.

Bilder

Bilder ska vara relevanta för varan du annonserar om och får inte innehålla övrig text, logotyper eller dylikt som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Heller inte tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Tredjepartstjänster

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Personuppgifter

Wheelplace AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som sker när du använder Webbplatsen och Tjänsterna. Wheelplace är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behöver behandlas för att vi ska kunna erbjuda och tillhandahålla Funktionerna. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Bolagsinformation

Wheelplace AB är registrerat i Göteborg.

Organisationsnummer: 559471–7190